Zivatar.hu Zivatar.hu Felhőtár
00. Fortran és Excel feladatgyűjtemény meteorológus hallgatók számára - Zivatar.hu

00. Fortran és Excel feladatgyűjtemény meteorológus hallgatók számára

Kidolgozott FORTRAN 77 példák (megoldással).

A fordítás és futtatás módja

Fortran

Windows alatt a fortran programok futtatására a legegyszerûbb lehetõség az ingyenesen letölthetõ Force program alkalmazása. Itt a zöld gombra kattintva magától lefordul és lefut a programunk.

Linuxon több fordítóprogram is elérhetõ, ilyen például az f77, a gfortran, esetleg a g77. A legegyszerűbb esetben két sort kell beírni:
> f77 file.f -o file
> ./file

Excel

Az Excel-es megoldásokat Office 2007-ben teszteltük.

A beállításokban szükséges megadni, hogy a menübe betegye a Visual Basic szerkesztőfelületre mutató gombot. Itt lehet ezeket a kódokat megadni, majd az adott munkalapon a "Makró futtatása" menüpontból indítani őket.

Változók kezelése, paraméterek megadása, adatok beolvasása és kiírása képernyõre

 1. Hozzál létre egy változót, amibe konstansként a PI értékét teszed!
 2. Tölts fel egy 5 elemû tömböt csupa nulla értékkel!
 3. Alakíts át egy valós számot egész számmá!
 4. Végezz mûveleteket két számmal!
 5. Vedd egy szám abszolútértékét!
 6. Melyik szám a nagyobb?
 7. Kerekíts egy számot egészre!
 8. Olvass be pozitív számot!
 9. Számíts át fokról radiánra.
 10. Ha a Földet egy R sugarú gömbnek tekintjük, számítsuk ki két pont távolságát, amiknek a földrajzi szélességét és hosszúságát ismerjük.
 11. Ha a Földet egy R sugarú gömbnek tekintjük, mekkora az Egyenlítõ hossza?
 12. Ha a Földet egy R sugarú gömbnek tekintjük, mekkora 1 fok földrajzi hosszúság az Egyenlítõn, és mekkora a közepes szélességeken? És a sarkokon?
 13. Számíts át a kétféle elterjedt földrajzi koodináta formátum között (fok, fok-perc)!
 14. Ha a légrétegzettség száraz adiabatikus, és a légrész 100 m tengerszint feletti magasságról indul, a kezdeti T hõmérsékletrõl milyen magasságnál éri el a 0 C-ot?
 15. Számíts át Celsius és Kelvin között!
 16. A légkör átlagos összózontartalma 300 DU. Az mit jelent, átlagosan hány darab ózonmolekula van egy m2 felület felett?
 17. Olvasd be egy ciklon vagy anticiklon középponti légnyomását. Ha a nyomás a mozgásrendszer szélén 1015 hPa, mekkora benne a gradiens szél?
 18. Ferrel-formula. Ha a hõmérséklet T, a harmatpont Td, számítsd ki a nappali gomolyfelhõk alapjának magasságát!

Ciklusok és feltételes utasítások alkalmazása

 1. Számolj el 10-ig!
 2. Adj meg paraméterként egy egész számot, hozz létre egy akkora tömböt, és töltsd fel növekvõ számokkal, 3-tól kezdve, 2-esével.
 3. Számolj el n-ig, írd ki minden szám négyzetét!
 4. Állapítsd meg egy számról, hogy kerek egész-e!
 5. Vedd 3 szám maximumát!
 6. Írd ki az 1,2 számokból összerakható számhármasokat!
 7. Addig kérj be adatot, amíg nem kapsz pozitív számot!
 8. Ha pozitív számot kapsz, számold ki a négyzetét, ha nem, álljon le a program!
 9. Írj ki 5 db számot 1-tõl kezdõdõen, n-enként!
 10. Írd ki az elsõ 5 n-el osztható számot!
 11. Számítsd ki egy szám faktoriálisát.
 12. Írjál programot, ami hisztogramot készít a napi középhõmérséklet alapján 5 fokonként.
 13. Számítsd ki a Coriolis-paraméter értékét 10 szélességi fokonként.
 14. Béta-sík közelítés: a Coriolis-paraméter a földrajzi szélességgel lineárisan változik. Becsüld meg a paraméter gradiensének értékét 10 fokonként.
 15. Ha egy test szabadon esik, számítsd ki másodpercenként a sebességét, és az általa megtett utat!

Fájlok kezelése, a format utasítás használata

 1. Olvass be file-bõl számokat!
 2. Olvass be egy 3x5-ös tömböt, számítsd át Kelvinbõl Celsiusba, majd írd ki!
 3. Olvass be egy 5x5-ös tömböt, cseréld meg a sorait az oszlopaival (azaz transzponáld)!
 4. Olvass be egy 3x5 ös tömböt (állomásszinti légnyomás), és egy másikat (tengerszint feletti magasság), számítsd ki minden mérõpontba a tengerszinti légnyomást, ha az állomás és a tenger szintje közötti légoszlop hõmérséklete 25 C.
 5. Olvass be egy 6x5-ös tömbbõl 500 hPa geopotenciál értékeket, számítsd ki a geosztrófikus szél komponenseit, nagyságát, irányát.
 6. Olvass be egy olyan fájlt, aminek az elsõ két sorában fejléc van, amire nincs szükség!
 7. Olvass be egy olyan fájlt, aminek az elsõ sorában lévõ fejléc dátummal kezdõdik, azt értelmezni kell.
 8. Kérj be öt számot. Írd ki ezek négyzetét, köbét és negyedik hatványát egymás mellé úgy, hogy ezek szabályos oszlopokban helyezkedjenek el.
 9. Kérj be öt számot. Írd ki ezek négyzetét, köbét és negyedik hatványát egymás mellé úgy, hogy pontosvesszõvel válaszd el õket. Az output fájlt hívd csv-nek. Nyisd meg Excelben.
 10. Olvass be több fájlból adatot (a.txt, b.txt, c.txt)!
 11. Az adatfájlban minden második sor a rétegközéphõmérsékletet és az állomásszinti légnyomást tartalmazza. Válogasd szét õket! Az összetartozó párok alapján számítsd ki a tengerszinti légnyomást, ha a mérõállomás 250 méteren található.
 12. Olvass be egy számot. Írd ki a felét, harmadát, negyedét három tizedesjegy pontosságig.
 13. Olvass be egy 5x5-ös tömböt, vagy legalábbis a harmadik oszlopát. Írasd ki.
 14. A következõ fájlban az értékek összecsúsztak, de azt tudjuk, hogy felszínközeli léghõmérséklet van bennük, Kelvinben megadva. Olvasd be, számítsd át Celsiusra!

Függvények és szubrutinok

 1. Írj szubrutint az átlagszámolásra!
 2. Írj szubrutint a maximum meghatározására!
 3. Írj egy szubrutint a potenciális hõmérséklet kiszámítására a Poisson-formula alapján!
 4. Írjál függvényt a szórás kiszámítására!
 5. Írj az átlagszámításra függvényt!
 6. Írj egy szubrutint, ami n darab számot sorbarendez nagyság szerint.
 7. Határozd meg egy évrõl, szökõév volt-e!

Változókba írás, argumentumok átadása, karakteres változók kezelése

 1. Illessz össze két karakteres változót!
 2. Írd be egy karakteres változóban tárolt számsorozat 3. és 4. karakterét egy integerbe!
 3. Adj meg argumentumokat a futtatandó programnak. Ha 1: két számot összead, ha 2: két számot kivon egymásból. Ha nem kap argumentumot, hibaüzenetet ad.
 4. Olvass be egy szinop táviratot, írd ki a hõmérsékletet és a harmatpontot!
 5. Olvass be és értelmezz egy teljes szinop táviratot.
Szerző: MacGyver
Létrehozás: 2012-07-08

Név
E-mail cím
Honlapod címe (ha van)
Hozzászólás
Mennyi három meg három (betűvel)?

eXTReMe Tracker